Forum Obywatelskiego Rozwoju

Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad na luty br. zapowiada przygotowanie przez jego resort szczegółowego planu prywatyzacji obejmującego lata 2008-2011. W 2008 r. Ministerstwo Skarbu Państwa przewiduje prywatyzację prawie 350 firm. Dzięki przyspieszonej prywatyzacji do budżetu państwa w 2008 r. wpłynie 4,5-5 mld zł., a do 2011 r. nawet o 25-30 mld zł.