Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z powodu stale rosnących cen żywności oraz surowców coraz więcej krajów naszego regionu ma problemy z utrzymaniem inflacji na pożądanym poziomie. W grudniu ubiegłego roku Republika Czeska zanotowała najwyższy poziom inflacji od 6 lat. Ceny wzrosły tam o 5,4% w ujęciu grudzień do grudnia. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w krajach nadbałtyckich. W tym samym miesiącu na Litwie ceny wzrosły o 8,1% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ( najwięcej od 10 lat ), a w Estonii aż o 9,6%. Wysoki poziom inflacji jest coraz większą przeszkodą w przyjęciu euro przez kraje Europy Środkowo – Wschodniej.