Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tylko w okresie listopad-grudzień 2007 inflacja na Ukrainie wzrosła o 2,1%, natomiast w całym 2007 r. inflacja wyniosła aż 16,6%. Jej wysoki poziom u naszych wschodnich sąsiadów wynika przede wszystkim z wysokiej dynamiki cen żywności. Do tej pory najwyższy wzrost inflacji na poziomie 25,8 % odnotowano na Ukrainie w 2000 r. Rząd Julii Tymoszenko zamierza podjąć odpowiednie środki w celu powstrzymania inflacji, zgodne z wymaganiami Światowej Organizacji Handlu (WTO), do której Ukraina powinna wstąpić już w tym roku.