Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jak poinformował Eurostat bezrobocie w listopadzie 2007 r. w strefie euro pozostało na niezmienionym poziomie 7,2 proc. w porównaniu z październikiem 2007 r. W rezultacie stopa bezrobocia w strefie euro obniżyła się o 0,7 punktu proc. w stosunku do listopada 2006 r. Dla wszystkich 27 państw UE stopa bezrobocia za listopad została oszacowana na poziomie 6,9%. Oznacza to spadek bezrobocia o 0,8 punktu proc. w porównaniu z listopadem 2006, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 7,7%. Najniższe bezrobocie w listopadzie wystąpiło w Holandii (2,9%) oraz Danii (3,2%), a najwyższe w Słowacji (11,0%) i Polsce (8,5%).

Różnica pomiędzy danymi dotyczącymi bezrobocia w Polsce opublikowanymi przez GUS (11,2% w listopadzie i 11,4% w grudniu 2007 r.) a Eurostatem (8,5% w listopadzie 2007r.) wynika z odmiennej metodologii liczenia bezrobocia. Eurostat stosuje metodę bazującą na badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Stopa bezrobocia BAEL jest zaś niższa od tej publikowanej przez GUS. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w metodologii BAEL do osób pracujących zalicza się osoby pracujące na czarno.

Czytaj więcej…