Forum Obywatelskiego Rozwoju


W 2007 r. PKB Polski zwiększyło się o 6,5 proc. Jak pisze „The Wall Street Journal Polska” w 2008 r. możemy się spodziewać spowolnienia wzrostu gospodarczego do 5-5,6 proc. Spowoduje to opóźnienie w nadrabianiu dystansu gospodarczego naszego kraju w stosunku do krajów Eurolandu. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wzrost gospodarczy na poziomie z 2007 r. pozwoliłby nam na osiągnięcie poziomu PKB na mieszkańca krajów ze strefy euro za 14 lat. W przypadku spadku tempa wzrostu do 5 proc. dogonilibyśmy pod tym względem Euroland dopiero w 2028 r.