Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zgodnie z ostatnimi danymi w 10 polskich miastach praktycznie zniknął problem bezrobocia. Wynosi ono tam poniżej 5%, co , według ekspertów, oznacza, że nie ma tam praktycznie żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Najniższe bezrobocie odnotowano w Sopocie: 2,4%, w Gdyni: 2,6%, w Poznaniu: 3% i w Warszawie: 3,1% . Inne polskie miasta, w których bezrobocie przestało odgrywać istotną rolę to: Wrocław, Katowice, Kraków, Krosno, Olsztyn oraz Gdańsk. Wskaźniki te są niższe niż w większości stolic Unii Europejskiej. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że taka sytuacja może doprowadzić do zahamowania rozwoju firm, gdyż coraz niższe są zasoby wolnej siły roboczej.