Forum Obywatelskiego Rozwoju

Członek Rady Polityki Pieniężnej Marian Noga prognozuje, iż pierwszy kwartał przyszłego roku przyniesie spowolnienie wzrostu gospodarczego. Według niego dynamika PKB w I kwartale 2008 r. może spaść nawet poniżej 5% wobec 7,2% w I kwartale 2007 r. W dwóch kolejnych kwartałach przyszłego roku dynamika PKB wyniesie ok. 5,5%; również będzie więc niższa od tegorocznej dynamiki kształtującej się na poziomie 6,4%. Profesor M. Noga twierdzi jednak, że nie należy mówić o ochłodzeniu gospodarki, gdyż zapowiadane pogorszenie wynika z efektu bazy, czyli wysokiego wzrostu w 2007 r., który stanowi punkt odniesienia dla wzrostu w analogicznych okresach 2008 r.