Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 11,2 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z październikiem bieżącego roku, oraz o 3,6 pkt proc. w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec listopada 2007 roku wyniosła 1719,4 tys. osób, co oznacza spadek w stosunku do października br. o 1,5 tys.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca największy spadek bezrobocia odnotowano w województwie opolskim (o 2 proc.), pomorskim (o 1,6 proc.), śląskim (o 1,2 proc.) oraz w łódzkim (o 1 proc.). Najwyższa stopa bezrobocia występuje nadal w województwie warmińsko-mazurskim (18,7 proc.), zachodniopomorskim (16,3 proc.), kujawsko-pomorskim (14,9 proc.) oraz świętokrzyskim (14,6 proc.). Natomiast najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim (7,9 proc.), małopolskim (8,8 proc.) oraz mazowieckim (9,1 proc.).