Forum Obywatelskiego Rozwoju


Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, wystosuje dziś list do premiera w sprawie referendum, dotyczącego przyjęcia przez Polskę Traktatu Lizbońskiego, reformującego Unię Europejską.Traktat ten, podpisany 13. grudnia 2007w Lizbonie przez przedstawicieli krajów UE, ma zastąpić konstytucję unijną, odrzuconą w referendach przez Francuzów i Holendrów. Premier Tusk podpisał traktat wraz z Kartą Praw Podstawowych, przyjmując jednocześnie zastrzeżenia do Karty zawarte w tzw. protokole brytyjskim. Kochanowski uważa, że „nie można mówić o budowaniu demokratycznej wspólnoty wolnych obywateli, celowo pozbawiając ich możliwości bezpośredniego wyrażenia opinii”. Dlatego też chce on, by Polacy wyrazili zgodę na ratyfikację umowy w ogólnokrajowym referendum, poprzedzonym merytoryczną debatą, wyjaśniającą podstawowe postanowienia traktatu.

Pełny tekst Traktatu Lizbońskiego: http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_pl.htm

Traktat w skrócie: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pl.htm

Karta Praw Podstawowych: http://www.rp.pl/artykul/75851.html