Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według wyników nowego Eurobarometru aż 58% wszystkich obywateli Unii Europejskiej pozytywnie ocenia członkostwo ich kraju we Wspólnocie. Jest to najwyższy wynik od 1994r. kiedy poparcie dla UE wynosiło również 58%. Polacy znajdują się na piątym miejscu pod względem wysokości poparcia dla obecności swojego kraju w Unii – aż 71% Polaków uważa, że przynależność do UE to dla Polski duża szansa. Przed nami znajdują się: Luksemburczycy (82% poparcia), Holendrzy (79%), Belgowie i Irlandczycy (74%). Jeszcze więcej osób jest zdania, że Polska już skorzystała na obecności we Wspólnocie – 83% badanych. Polska jest też krajem, który najbardziej popiera dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej.
Raport Eurobarometru