Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczoraj odbyła się oficjalna prezentacja raportu „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007”, opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), a dofinansowanego przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Raport ma na celu przedstawienie zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej pomiędzy wszystkimi szesnastoma województwami w Polsce. Badania skupiały się na porównaniu następujących aspektów podlegających przestrzennemu zróżnicowaniu: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego oraz poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie obszarem w Polsce okazało się woj. śląskie, które utrzymało pozycję lidera sprzed roku. Pierwsze miejsce w klasyfikacji woj. śląskiego wynika przede wszystkim z bardzo dobrej sytuacji jeśli chodzi o zasoby i koszty pracy, rynek zbytu oraz infrastrukturę gospodarczą i społeczną. W pierwszej trójce rankingu znalazły się również województwa: dolnośląskie oraz mazowieckie, które w porównaniu z ekspertyzą z 2006 roku zamieniły się miejscami. Autorzy raportu podkreślają, że największa poprawa atrakcyjności inwestycyjnej (największy przyrost syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej) nastąpiła głównie w grupie województw przeciętnych pod względem warunków inwestowania, tj. w woj. łódzkim, zachodniopomorskim, opolskim oraz lubuskim. Z drugiej strony najmniej przyjaznymi inwestycyjnie obszarami w Polsce pozostają województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie, dla których syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej uległ pogorszeniu w ciągu ostatniego roku.

Czytaj więcej w oficjalnym raporcie