Forum Obywatelskiego Rozwoju


Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Paweł Wojciechowski, poinformował, że w 2008 roku możemy się spodziewać spadku napływu inwestycji zagranicznych do Polski. Powodami tego mogą być rosnące koszty pracy, słabo rozwinięta infrastruktura jak również skomplikowane przepisy. Inwestycje zagraniczne w tym roku Wojciechowski szacuje na 15-16 mld euro, jednocześnie jednak zaznacza, że w przyszłym roku koniunktura na inwestycje może spaść i trudniej będzie nam konkurować, biorąc pod uwagę coraz słabszą pozycję Polski w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. W rankingu Banku Światowego, Doing Business 2008, klasyfikującego kraje pod względem przyjazności dla biznesu, Polska spadła o 6 miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym i zajmuje obecnie 74. pozycję wśród 178 ocenianych państw. Spośród krajów UE niższą pozycję od Polski zajęła tylko Grecja, która została sklasyfikowana na 100. pozycji.