Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 6 miliardów złotych wobec planowanych 28 miliardów na ten okres. Zgodnie z obecnymi prognozami Ministerstwa na koniec roku deficyt nie powinien przekroczyć 23 miliardów złotych. Jest to o 7 miliardów mniej niż kwota zapisana w ustawie budżetowej.
Tak dobre wyniki wynikają m.in. z większych dochodów z podatku PIT, które na miesiąc przed zakończeniem roku budżetowego są wyższe niż to zaplanowano w skali całego roku. Bardzo dobrze kształtują się także dochody z podatku VAT oraz akcyzy. Mirosław Gronicki, minister finansów w rządzie Marka Belki, zwraca uwagę na fakt, że mieliśmy do czynienia z większą od planowanej dynamiką wzrostu gospodarczego, popytu oraz inflacji. Również szybszy wzrost importu niż eksportu znalazł odzwierciedlenie w zwiększonych dochodach budżetowych. Szacuje on, iż deficyt na koniec roku wyniesie około 15 miliardów złotych.
Wynik budżetowy byłby jeszcze lepszy, gdyby zgodnie z planem realizowano niektóre kategorie wpływów budżetowych. Niższe od oczekiwań są przychody z prywatyzacji oraz dochody z funduszy unijnych ze względu na opóźnienia poszczególnych resortów w realizacji inwestycji. Gronicki zwraca również uwagę, że większe zarobki Polaków będą skutkowały zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa do Otwartych Funduszy Emerytalnych stąd rzeczywiste potrzeby pożyczkowe nie ulegną tak znacznemu zmniejszeniu.
Więcej na stronie http://www.gazetawyborcza.pl/1,82244,4766348.html