Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w okresie październik 2006 – październik 2007 o 11%. Jednakże nie wszyscy odczuli wzrost zarobków w jednakowym stopniu. Najbardziej zadowoleni mogą być specjaliści od instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, których płace w tym okresie wzrosły o 24,5 proc. Znaczący wzrost płac zanotowano także w ochronie zdrowia (19,9 proc.) oraz w budownictwie (19,1 proc.).

Według ekonomistów, w przyszłym roku wzrost płac będzie kontynuowany, chociaż jego tempo nieco się osłabi. Wzrost ten będzie spowodowany silną presją płacową w sektorze publicznym, a także obniżką składki rentowej o 2 pkty proc. (z 4,5 proc. do 2,5 proc.). Ponadto płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie aż o 20,3 proc. do poziomu 1126 zł brutto.