Forum Obywatelskiego Rozwoju

2007-12-13

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat obrotów handlu zagranicznego za okres styczeń-październik 2007 r. Zgodnie z komunikatem GUS-u eksport w Polsce w tym okresie zwiększył się o 11,3% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając poziom 317,4 mld zł. W analogicznym okresie import wzrósł o 13,4% i osiągnął poziom 367,7 mld zł. W efekcie ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 50,3 mld zł. Największe ujemne saldo nasz kraj odnotowuje z krajami rozwijającymi się (49,2 mld zł.) oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej (7,6 mld zł.). Dodatnie saldo na poziomie 6,5 mld zł. Polska osiągnęła w handlu z krajami rozwiniętymi. Biorąc pod uwagę jedynie kraje UE dodatnie saldo wynosi 14,2 mld zł.
Głównym partnerem handlowym Polski, zarówno w eksporcie jak i imporcie, pozostają Niemcy, jednak ich udział w handlu ogółem spada (w strukturze eksportu udział Niemiec spadł z 27,3% w 2006 r. do poziomu 26,1% w 2007 r.). Najsilniejszy wzrost eksportu odnotowano w handlu z: Ukrainą, Rosją, Wielką Brytanią, Republiką Czeską i Szwecją, natomiast importu z: Chinami, Wielką Brytanią, Niderlandami, Republiką Korei, Belgią, Republiką Czeską i Niemcami.

Oficjalna informacja na stornie internetowej GUS-u.