Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według informacji opublikowanej przez instytut BIEC (Bureau for Investments and Economic Cycles) obniżył się poziom wskaźnika CPI, który prognozuje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych. Spadek wskaźnika przyszłej inflacji wynika przede wszystkim z umacniania się polskiej waluty względem dolara i euro oraz ograniczenia działań czynników popytowych. Na obniżenie CPI ma również wpływ stabilizacja na rynku pracy, która ma nadejść w najbliższych miesiącach. Ponadto, analitycy przewidują wolniejszy wzrost cen żywności, który w znacznym stopniu determinował poziom inflacji w ostatnich miesiącach.

Informacja instytutu BIEC na stronie internetowej www.bankier.pl