Forum Obywatelskiego Rozwoju

„The Wall Street Journal” opublikował wczoraj wyniki sondażu, z którego wynika, że ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych staje się coraz większe. 52 amerykańskich ekonomistów, biorących udział w sondażu, oceniło ryzyko wystąpienia recesji na poziomie 38 proc. Jest to najwyższe, szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia recesji od ponad trzech lat. Tylko w porównaniu z badaniami listopadowymi ryzyko zwiększyło się o 2,5 punktu proc. z poziomu 35,5 proc. Ponadto, Amerykańscy ekonomiści obniżyli swoje prognozy PKB na IV kwartał bieżącego roku z 1,6 proc. w listopadzie do 0,9 proc. w sondażu grudniowym.

„The Wall Street Journal” – artykuł w języku angielskim