Forum Obywatelskiego Rozwoju

Indeks Przedsiębiorczości to badanie przeprowadzane przez firmę konsultingową Ernst & Young, które ma na celu śledzenie nastrojów polskich przedsiębiorców. W tym roku ukazała się trzecia jego edycja. Najnowsze badanie pokazuje, że blisko 90% przedsiębiorców skarży się na skomplikowany system podatkowy. 86% badanych uważa, że zbyt często dochodzi do zmian przepisów podatkowych, które przyczyniają się do wzrostu niepewności prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei ¾ badanych przedsiębiorców narzeka na zbyt wysokie koszty pracy, a blisko połowa na emigrację zarobkową wykształconej kadry do krajów UE. Dla większości przedsiębiorców znaczny problem stanowi również niedopasowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy.

Więcej nt. Indeksu Przedsiębiorczości 2007