Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według danych gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w listopadzie nastroje wśród polskich przedsiębiorców znacznie się pogorszyły. Wskaźnik bieżącego klimatu będący oceną przyszłego stanu gospodarki spadł do poziomu -0,6 w porównaniu do 16,4 w październiku, co oznacza, iż właściciele firm spodziewają się obniżenia koniunktury w kolejnych miesiącach. Przyczyną złych nastrojów wśród przedsiębiorców jest przede wszystkim silna presja na wzrost płac przy jednoczesnym braku możliwości rekompensowania ubytków w zyskach poprzez wzrost cen. Według komentatorów właściciele przedsiębiorstw już teraz przewidują niższe zyski w przyszłym roku i ograniczają planowane inwestycje. Ostatnim razem wskaźnik optymizmu przedsiębiorców spadł poniżej zera w styczniu 2006 r.

http://www.rp.pl/artykul/5,75866.html