Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas poniedziałkowego referendum w Kompani Węglowej (będącej głównym dostawcą węgla dla polskiej energetyki), większość pracujących w niej górników opowiedziało się za strajkiem. Górnicy domagają się podwyższenia płac o 6,9 proc. w roku bieżącym, o 14 proc. w 2008 r. oraz zwiększenia tzw. ekwiwalentu barbórkowego ze 140 do 500 zł. Zarząd KW proponuje odpowiednio: 4,8 proc. i 10 proc. podwyżki. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, 17 grudnia może dojść do strajku polegającego na wstrzymaniu wydobycia węgla na okres 24 godzin.

Jeśli dojdzie do wstrzymania wydobycia w Kompanii Węglowej i tak duże opóźnienia w dostawach węgla mogą się jeszcze zwiększyć. Z powodu nie wywiązywania się przez KW z kontraktów handlowych, Elektrownia Kozienice zmuszona była niedawno ograniczyć produkcję. Z danych ministerstwa gospodarki wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2007 r., wydobycie węgla energetycznego zmalało o 7,5 proc., a wydobycie asortymentów grubych o 27,9 proc. Władze KW przewidują, że deficyt węgla może utrzymać się jeszcze w I kwartale 2008 r. Podwyżki cen mogą więc być nieuniknione.

W opinii ekspertów problem niedostatecznego wydobycia węgla wywołany jest przez nieodpowiednie zarządzanie spółkami węglowymi. Niewystarczające nakłady inwestycyjne na utrzymanie wydobycia w przeszłości wywołały obecne trudności z dostawami surowca. Strajk górników, zwłaszcza gdyby potrwał więcej niż jedną dobę, czego nie można wykluczyć, mógłby niekorzystnie wpłynąć na polską energetykę.