Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według raportu przygotowanego przez amerykańską firmę konsultingową Global Insight utrata domów przez osoby niezdolne do spłacenia kredytów hipotecznych będzie oznaczać spadek aktywności gospodarczej w największych metropoliach Stanów Zjednoczonych – Waszyngtonie, Nowym Jorku, Dallas i Los Angeles. Straty wywołane przez kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA oraz jego następstwa mają według analityków doprowadzić do znaczącego obniżenia tempa wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Szacunki dynamiki PKB na przyszły rok zostały zredukowane do zaledwie 1,9% w porównaniu do 3,3% w roku 2006.

http://www.globalinsight.com/Highlight/HighlightDetail11078.htm