Forum Obywatelskiego Rozwoju

W opublikowanej wczoraj prognozie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Developement – OECD) prognozuje spadek wzrostu gospodarczego w 30 krajach wchodzących w skład tej organizacji do poziomu najniższego od 5 lat. W przyszłym roku wzrost gospodarczy w krajach tworzących OECD szacowany jest na poziomie 2,3 proc. (wobec 2,7 proc. prognozowanych w maju). Przewidywany wzrost w USA w 2008 roku wyniesie 2 proc. (wobec 2,5 proc. prognozowanych w maju), natomiast w strefie euro 1,9 proc. (spadek w porównaniu z rokiem obecnym o 0,7 pkt proc.). Istnieje ryzyko, że z powodu niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych i rynkach nieruchomości oraz wobec wzrostu cen surowców na światowych giełdach, rzeczywiste wyniki będą jeszcze gorsze od prognozy. Poprawa sytuacji w krajach OECD spodziewana jest w 2009 roku, kiedy to wzrost gospodarczy może przyspieszyć i wynieść 2,4 proc. W związku z prognozami, aby uniknąć nasilenia się oczekiwań inflacyjnych, OECD wzywa do powstrzymania się od obniżek stóp procentowych, nawet jeśli miałoby to spowodować krótkookresowy spadek aktywności gospodarczej. OECD zaapelowała także do Europejskiego Banku Centralnego, aby ten przez kilka następnych lat nie wprowadzał zmian w polityce monetarnej.

Całość prognozy i szczegółowe informacje:
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_37413_20347538_1_1_1_37413,00.html