Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 12 07/12/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„W krajach dawnej UE dochody na głowę mieszkańca spadają już od 25 lat (…)”

Źródło: Artykuł Adama Krzemińskiego, Lewa noga kuleje, „Polityka”, nr 49 (2632), 8 grudnia 2007, s. 52.

SPROSTOWANIE:

W latach 1982-2006 w czternastu na piętnaście krajów tzw. „dawnej UE” dochód narodowy brutto na mieszkańca w cenach stałych z 2006 r. wzrósł: w Austrii z 20138 EUR do 30803 EUR, w Belgii z 18673 EUR do 30166 EUR, w Danii z 183834 DKK do 306759 DKK, w Finlandii z 17410 EUR do 31952 EUR, we Francji z 20028 EUR do 29581 EUR, w Niemczech z 16672 EUR do 28438 EUR, w Grecji z 8849 EUR do 17087 EUR, w Irlandii z 10824 EUR do 35431 EUR, we Włoszech z 14915 EUR do 25044 EUR, w Luksemburgu z 27741 EUR do 58899 EUR, w Holandii z 19824 EUR do 33542 EUR, w Hiszpanii z 10103 EUR do 16799 EUR, w Szwecji z 181122 SEK do 314095 SEK, w Wlk. Brytanii z 11855 GBP do 21806 GBP. Brak danych dotyczących Portugalii.

Źródła: Baza danych Euromonitor na podstawie International Financial Statistics Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Strona internetowa: http://www.gmid.euromonitor.com