Forum Obywatelskiego Rozwoju


Zbigniew Chlebowski, przewodniczący komisji finansów publicznych, poinformował, że poprawki do budżetu przewidują zwiększenie oszczędności do 3,5 mld zł. Część tych środków w wys. 1,85 mld zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli, a pozostała część zmniejszy kwotę przyszłorocznego deficytu budżetowego (wobec czego deficyt ten wyniesie 27 mld zł). Oszczędności znaleziono ograniczając nakłady na administrację (m.in. w ministerstwie sprawiedliwości: 245 mln oszczędności, spraw wewnętrznych: 235 mln, gospodarki: 160 mln, budownictwa: 130 mln, finansów: 80 mln) oraz tnąc wydatki na Kancelarię Sejmu, Kancelarię Prezydenta i na Instytut Pamięci Narodowej. Zmniejszenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) o 1,5 mld oraz zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego o 0,5 mld to kolejne istotne oszczędności. Dziś nad poprawkami będzie pracować sejmowa komisja finansów publicznych.