Forum Obywatelskiego Rozwoju

Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że deficyt budżetu, czyli różnica między wydatkami a dochodami państwa będzie redukowana poprzez ograniczenie tempa wzrostu wydatków, a nie cięcia wydatków. Stwierdził również, że obniżenie podatków prowadzi do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Szybszy wzrost prowadzi z kolei do wyższych wpływów do budżetu, a to umożliwia sfinansowanie większych wydatków publicznych. Minister finansów powtórzył, że Polska powinna jak najszybciej być gotowa na przyjęcie euro, bo dyscyplina w finansach publicznych, niska inflacja, niskie stopy procentowe i stabilny kurs walutowy, czyli warunki przystąpienia do strefy euro są korzystne dla rozwoju, ale nie chciał podać konkretnej daty wprowadzenia wspólnej waluty. Zapowiedział, że w 2008 roku zostanie utrzymany podatek Belki (tj. podatek od dochodów z oszczędności). Minister będzie rozważał jego zniesienie od 2009 roku.