Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według rankingu Paying Taxes 2008 opracowanego przez firmę PricewaterhouseCoopers we współpracy z Bankiem Światowym, Polska zajęła 125. miejsce na 178 sklasyfikowanych krajów pod względem uciążliwości systemu podatkowego dla przedsiębiorczości. Spośród 10 krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., tylko Węgry i Rumunia wypadły gorzej. Najwyżej w rankingu z krajów UE znalazły się Irlandia (6. miejsce), Wielka Brytania (12. miejsce) oraz Dania (13 miejsce). Trzy czołowe miejsca w rankingu zajęły Malediwy, Singapur oraz Hongkong. W raporcie podkreślono, że należy dążyć do uproszczenia systemu podatkowego a także zmniejszenia obciążeń podatkowych.

http://www.doingbusiness.org/documents/Paying_Taxes_2008.pdf