Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczoraj (20 listopada) Fed, czyli amerykański bank centralny, po raz pierwszy przedstawił nową poszerzoną wersję projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego. Nowa wersja projekcji obejmuje 3 lata (wcześniej były to 2 lata). Bank centralny będzie od tego momentu przedstawiał projekcje 4 razy w roku (wcześniej były to 2 projekcje w roku). Obecnie Fed przewiduje, że w przyszłym roku amerykańska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 1,8-2,5 proc. (wcześniej przewidywał, że przyszłoroczne tempo wzrostu gospodarki wyniesie 2,5-2,75 proc.). Wśród czynników, które bank centralny wymienia jako przyczynę rewizji prognozy, znajdują się zaburzenia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i wysokie ceny paliw. Reakcją rynków finansowych na opublikowanie projekcji było nasilenie się oczekiwań na obniżkę stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed, osłabienie się dolara oraz spadek kursów akcji na giełdach.