Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczoraj (20 listopada) Komisja Europejska wydała komunikat, w którym informuje, że odmówiła zakończenia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski i wezwała nowy rząd do jego szybkiej redukcji. Według Komisji Europejskiej w przyszłym roku deficyt w finansach publicznych, czyli różnica między wydatkami a dochodami państwa, wyniesie 3,2 proc. PKB i to bez uwzględnienia w wydatkach publicznych całości kosztów reformy emerytalnej. Kryterium z Maastricht, którego spełnienie jest jednym z warunków przystąpienia do strefy euro, wynosi 3 proc.