Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 10 20/11/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„(…) Rząd Kaczyńskiego zostawił Polskę w bardzo dobrym stanie. Nigdy gospodarka tak szybko się nie rozwijała.”

– Krzysztof Putra, wypowiedź z dnia 16 listopada 2007 r.

Źródło: tvn24, strona internetowa: http://www.tvn24.pl/-1,1528756,wiadomosc.html.

SPROSTOWANIE:

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2006 r. (w wys. 6,2%) był niższy od wzrostu gospodarczego w Polsce w 1995 r. (7,0%) i w 1997 r. (6,8%).

Źródła: Roczniki statystyczne GUS. Komunikat nr 3 05/10/2007 Inicjatywy na Rzecz Uczciwej Debaty, strona internetowa: http://www.for.org.pl/pl/incjatywa/1/32.