Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zbigniew Chlebowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” przedstawił zamierzenia nowego gabinetu na sto pierwszych dni rządów. Obejmują one poprawienie ustawy o Euro 2012, przyjęcie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która miałaby przyspieszyć realizację inwestycji infrastrukturalnych, rozpoczęcie naprawy służby zdrowia, rozwiązanie kwestii emerytur pomostowych i zakładów emerytalnych oraz uchwalenie ustawy budżetowej na 2008 rok z deficytem obniżonym do 26 mld zł i zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli. Ostatnia z tych zapowiedzi musi jednak budzić pewne wątpliwości – nie da się, bez podniesienia podatków, jednocześnie zwiększyć wydatków publicznych i zmniejszyć deficytu budżetowego (różnica między wydatkami a dochodami państwa). Co więcej, z tego samego wywiadu wynika, że Platforma Obywatelska wycofała się ze swojego pomysłu (za którym w poprzednim parlamencie także głosowała) rezygnacji z obniżki w składkach na ubezpieczenie społeczne, które miało wejść w życie na początku przyszłego roku.