Forum Obywatelskiego Rozwoju

„The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe”, który porównuje poziom wykorzystania potencjału ludzkiego klasyfikuje Polskę na przedostatniej pozycji na 12 możliwych. W rankingu wzięto pod uwagę wszystkie nowo przyjęte kraje Unii Europejskiej z Europy Środkowej, Turcję i Chorwację. Polska znalazła się w tym rankingu za taki krajami jak Rumunia i Bułgaria a jedynie przed Chorwacją. Według prof. Marka Safjana, tak duże rozwarstwienie pomiędzy Polską, a państwami, które znalazły się w czołówce owego raportu (Słowenia, Turcja, Litwa) jest spowodowane: zbyt niską stopą urodzeń, emigracją zarobkową młodych ludzi za granicę, zbyt niską powszechnością technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych, brakiem wystarczających inwestycji w edukację i rozwój, niskimi wydatkami na badania i rozwój. Nowy rząd powinien wziąć pod uwagę, że stały i silny wzrost gospodarczy jest możliwy jedynie przy efektywnym wykorzystywaniu kapitału ludzkiego. Bez szybkich i radykalnych zmian w tej dziedzinie będziemy tracić dystans do takich państw jak: Słowenia, Czechy, Estonia i Litwa.

Czytaj więcej…
artykuł prof. Marka Safjana
raport The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe