Forum Obywatelskiego Rozwoju

Agencja ratingowa FITCH dostrzega w organizacji EURO 2012 szansę dla Polski, nie tylko ze względu na wpływy z organizacji tego wydarzenia sportowego, ale także w wyniku promocji kraju oraz nowej infrastruktury, która jest wymagana do organizacji tego wydarzenia i powinna być zbudowana. Raport zwraca jednak uwagę na fakt, że w Polsce, ze względu na prawo Unii Europejskiej, będzie trudniej niż na Ukrainie przeprowadzić związane z tym wydarzeniem inwestycje publiczne. Polska ma duże braki jeśli chodzi o infrastrukturę, zwłaszcza drogową i transportową. Mamy małą ilość dróg ekspresowych i autostrad oraz słabą, w stosunku do innych krajów europejskich, przepustowość lotnisk. Według IATA (International Air Transport Association) polski rynek transportu powietrznego jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się na świecie, ale wiele portów lotniczych zostało zaprojektowanych z przeznaczeniem do obsługi znacznie mniejszej ilości pasażerów i obecnie są one mocno przeciążone. Należy rozbudować infrastrukturę drogową, komunikacyjną i sportową. FITCH zwraca również uwagę, że mimo dużego zaangażowania unijnych funduszy strukturalnych, Polska będzie musiała zwiększyć zadłużenie publiczne.

Poland and the Infrastructure Gap: Euro 2012 and Beyond…