Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 9 13/11/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„Świat tak jest zbudowany, że ludzie zawsze uciekają od socjalizmu do liberalizmu! – to jedna z głównych złotych myśli polskiej polityki. – Dlaczego w takim razie polskich plaż nie szturmują uchodźcy ze Szwecji? No i gdzie ci uchodźcy z Irlandii? (…) Jednak w porównaniu z Polską w Irlandii panuje „prawdziwy socjalizm”. Nic więc dziwnego, że Polacy uciekając od dzikiego neoliberalizmu, kierują się właśnie w tę stronę. Od liberalizmu do socjalizmu.”

Źródło: Bartosz Machalica, Czego liberałowie nie mówią o Irlandii, 31.10.2007, strona internetowa „Krytyki Politycznej”:
http://www.krytykapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2287&Itemid=34

SPROSTOWANIE:

W najnowszym rankingu Indeksu Wolności Gospodarczej (ang. Index of Economic Freedom) opracowywanym przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal na 157 sklasyfikowanych krajów Irlandia zajęła 7. miejsce i została sklasyfikowana jako kraj „wolny” (free), Szwecja zajęła 21. miejsce i została sklasyfikowana jako kraj „w większości wolny” (mostly free) a Polska zajęła 87. miejsce i została sklasyfikowana jako kraj, który „w większości nie jest wolny” (mostly unfree). W najnowszym rankingu Wolności Gospodarczej Świata (ang. Economic Freedom of the World) opracowywanym przez The Fraser Institute na 141 sklasyfikowanych krajów Irlandia zajęła 9. miejsce, Szwecja zajęła 22. miejsce a Polska zajęła 56. miejsce, przy czym wyższe miejsce w rankingu wskazuje większą wolność gospodarczą. W najnowszym rankingu Swobody Przedsiębiorczości (ang. Ease of Doing Business) opracowywanym przez Bank Światowy na 178 sklasyfikowanych krajów Irlandia zajęła 8. miejsce, Szwecja zajęła 14. miejsce, a Polska zajęła 74. miejsce, przy czym wyższe miejsce w rankingu wskazuje większą swobodę przedsiębiorczości.

Źródło: Strony internetowe: http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm, http://www.freetheworld.com/release.html, http://www.doingbusiness.org/economyrankings/.