Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według Światowego Raportu Konkurencyjności 2007-2008 (ang. The Global Competitiveness Report 2007-2008) opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), polska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna. W poprzednim raporcie Polska zajmowała 45. pozycję na 122 sklasyfikowanych krajów, obecnie znalazła się zaledwie na 51. miejscu na 131 badanych krajów. Jeśli uwzględnić tylko te państwa, które znalazły się w poprzednim raporcie, to Polska spadła z 45. na 48. pozycję. Według raportu główne problemy naszej gospodarki to: przepisy podatkowe, nieefektywna biurokracja, niestabilność polityczna oraz korupcja. W czołówce rankingu znalazły się kolejno: Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Dania, Szwecja oraz Niemcy. Raport Światowego Forum Ekonomicznego przygotowywany jest na podstawie wywiadów z 11 tys. przedsiębiorców zajmujących w swoich firmach wyższe stanowiska.

Twórcy raportu pozytywnie ocenili skuteczność walki z inflacją w Polsce (3. miejsce w rankingu). Pod względem jakości edukacji podstawowej plasujemy się dopiero na 47. pozycji, mimo że pod względem wydatków na oświatę zajmujemy 24. miejsce. Wartym odnotowania jest również znaczny spadek Polski (z 79. na 102. pozycję) pod względem efektywności wydatków państwa. Polska znajduje się na ostatnich pozycjach także w takich dziedzinach jak: współpraca pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (103. miejsce), jakość infrastruktury dla transportu powietrznego (101. miejsce), koszty polityki rolnej (109. miejsce), poziom przestępczości zorganizowanej (101. miejsce), skuteczność rad nadzorczych (107. miejsce), przejrzystość polityki władz (113. miejsce), poziom deficytu sektora finansów publicznych (106. miejsce) oraz zakres i skutki opodatkowania (101. miejsce).

The Global Competitiveness Report 2007-2008