Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według opublikowanych w piątek (09.11.2007) przez Komisję Europejską prognoz gospodarczych dla krajów UE, w 2007 r. wzrost PKB w Polsce w 2007 r. wyniesie 6,5%, inflacja wyniesie 2,5%, a stopa bezrobocia 9,4%. Podane informacje są jednocześnie rewizją poprzednich przewidywań, w których KE zakładała inflację w Polsce w 2007 r. na poziomie 2,4% wobec 1,3% w 2006 r. oraz spadek bezrobocia do poziomu 11%. Według październikowych szacunków minister finansów Zyty Gilowskiej, inflacja w Polsce w 2007 r. wyniesie 2,2%. Różnice w prognozach KE i rządu polskiego dotyczących rynku pracy wynikają z przyjęcia różnych metodologii. KE prognozuje spadek wzrostu PKB do 5,6% w 2008 r. i 5,2% w 2009 r., wzrost inflacji do 2,8% w 2008 r. oraz 2,9% w 2009 r. Bezrobocie w Polsce w kolejnych latach ma spadać do 7,3% w 2008 r. i 6,4% w 2009 r.

Raport w języku angielskim: JESIENNA PROGNOZA GOSPODARCZA 2007-2009