Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 8 09/11/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

(…) „Rzućmy jeszcze okiem na płacę minimalną. Po przeliczeniu minimalnej stawki godzinowej okazuje się, że pracownik nie może w ciągu miesiąca otrzymać płacy mniejszej niż 1384 euro.”

Źródło: Bartosz Machalica, Czego liberałowie nie mówią o Irlandii, 31.10.2007, strona internetowa „Krytyki Politycznej”:
http://www.krytykapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2287&Itemid=34

SPROSTOWANIE:

„Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu z 2000 r. stanowi, że od 1 lipca 2007 r. minimalna stawka wynagrodzenia dla dysponującego doświadczeniem dorosłego pracownika wynosi €8.65 za godzinę (1384 euro w przypadku 160 godzin pracy w miesiącu – przyp. autora). (…) Nie wszystkie osoby są uprawnione do otrzymywania obowiązującej w kraju minimalnej stawki wynagrodzenia. Ustawowe minimum nie dotyczy osoby zatrudnionej przez bliskiego krewnego (np. współmałżonka lub rodzica) ani osób odbywających regulowane ustawowo praktyki. Również niektórzy pracownicy, np. osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby odbywające szkolenia, mają zagwarantowaną stawkę niższą od minimalnej. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje następujące stawki poniżej stawki minimalnej:
• Pracownikowi poniżej 18 roku życia przysługuje wynagrodzenie w wysokości €6.06 za godzinę (czyli 70% minimalnego wynagrodzenia)
• Pracownikowi powyżej 18 roku życia przysługuje w pierwszym roku zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości €6.92 za godzinę (80% minimalnego wynagrodzenia)
• Pracownikowi powyżej 18 roku życia przysługuje w drugim roku zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości €7.79 za godzinę (90% minimalnego wynagrodzenia).
Takie zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia dotyczy również pracowników powyżej 18 roku życia, którzy są zatrudniani po raz pierwszy. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje również stawki poniżej stawki minimalnej dla pracowników powyżej 18 roku życia biorących udział w formalnym szkoleniu lub studium autoryzowanym lub zatwierdzonym przez pracodawcę. Ustawa przewiduje następujące stawki dla osób biorących udział w szkoleniu:
• Za pierwszą 1/3 kursu szkoleniowego — €6.49 za godzinę (75% minimalnego wynagrodzenia)
• Za drugą 1/3 kursu szkoleniowego — €6.92 za godzinę (80% minimalnego wynagrodzenia)
• Za ostatnią 1/3 kursu szkoleniowego — €7.79 za godzinę (90% minimalnego wynagrodzenia).
(…) Jeśli pracodawca nie jest w stanie wypłacać minimalne wynagrodzenie z powodu problemów finansowych, Sąd Pracy może zwolnić go z takiego obowiązku na okres wynoszący od trzech miesięcy do jednego roku. Takie zwolnienie może zostać przyznane tylko jednorazowo. Pracodawca musi złożyć do Sądu Pracy wniosek o zwolnienie z ww. obowiązku wraz ze zgodą większości pracowników.” (…)

Źródło: Strona internetowa Public Service Information Provided by the Citizens Information Board:
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-and-conditions/pay-and-employment/minimalne-stawki-wynagrodzenia-w-irlandii