Forum Obywatelskiego Rozwoju

Andrzej Rzońca, Michał Chyczewski: „Jak uzdrowić finanse publiczne”, Gazeta Wyborcza, 22.10.2007