Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 6 16/10/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„My prowadzimy politykę, która spowoduje, że w przyszłym roku będziemy płacili o 31 mld zł mniej podatków.”
– Jarosław Kaczyński w trakcie debaty: Kaczyński-Tusk, 12 października 2007 r.

Źródło: http://www.tvn24.pl/-1,1524648,wiadomosc.html (wideo).

SPROSTOWANIE:

Według uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2008 r. dochody podatkowe sektora finansów publicznych w przyszłym roku mają wzrosnąć o 23,8 mld zł (z 255,6 mld zł w
2007 r. do 279,4 mld zł w 2008 r.).

Źródło: Rada Ministrów, Ustawa budżetowa na rok 2008. Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2007, s. 278. Strona internetowa Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=94941