Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 5 12/10/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„Kolejnym poważnym problemem jest duża śmiertelność niemowląt w Polsce – 6 na tysiąc urodzeń. W państwach tzw. starej Unii wskaźnik ten wynosi od 3 do 4 na tysiąc urodzeń.”

Źródło: Platforma Obywatelska, By żyło się lepiej. Wszystkim! Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2007, s. 34. Strona internetowa: http://www.platforma.org/program/

SPROSTOWANIE:

Według danych Eurostatu śmiertelność niemowląt na 1000 żywych urodzeń wynosiła w
2005 r. w Polsce 6,4. Na 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej w Europie Śr.-Wsch. pięć krajów miało wyższą śmiertelność niemowląt na 1000 żywych urodzeń – na Litwie wynosiła ona: 6,8; na Słowacji: 7,2; na Łotwie: 7,8; w Bułgarii: 10,4 a w Rumunii: 15,0.
Śmiertelność niemowląt na 1000 żywych urodzeń w 2005 r. była wyższa od 4 w dwóch krajach tzw. starej Unii – w Holandii wynosiła: 4,9 (4,4 w 2004 r.) a w Wlk. Brytanii: 5,1.

Źródło: Eurostat, strona internetowa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=CBA13072