Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 2 05/10/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„ (…) W Polsce wprost przeciwnie – stale, mimo zmiany szefa NBP, obowiązuje zasada Balcerowicza będąca lustrzanym odbiciem obserwacji Greenspana: stopy są szybko podwyższane na samą myśl o istnieniu inflacji, a obniżane rzadko, jeśli w ogóle.”

Źródło: Cezary Mech, Absencja programów gospodarczych w dyskusji wyborczej, „Nasz Dziennik”, 29-30 września 2007, Nr 228 (2941).

SPROSTOWANIE:

Od stycznia 2001 r. do sierpnia 2007 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową NBP (tzw. stopę referencyjną) 27 razy, a podwyższyła 6 razy. W rezultacie w tym okresie stopa ta spadła z 19,0% do 4,75%. Wraz z główną stopą procentową NBP w tym czasie spadły także pozostałe stopy procentowe NBP:
– stopa redyskontowa: spadła 27 razy, wzrosła 6 razy (łączny spadek z 21,5% do 5%);
– stopa lombardowa: spadła 27 razy, wzrosła 6 razy (łączny spadek z 23% do 6,25%);
– stopa depozytowa (od grudnia 2001 r.): spadła 16 razy, wzrosła 6 razy (łączny spadek z 7,5% do 3,25%).

Źródło: NBP, www.nbp.pl.