Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 3 05/10/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„Gospodarka rozwija się szybko przy bardzo dobrych wskaźnikach gospodarczych: wzrostu gospodarczego, handlu zagranicznego – mamy dziś sytuację, której dotąd nie mieliśmy. To były najlepsze dwa lata od 89. roku co najmniej.”
– Jarosław Kaczyński w trakcie debaty: Kaczyński-Kwaśniewski, 1 października 2007 r.

Źródło: tvn24, http://www.tvn24.pl/12690,1523238,0,1,wiadomosc.html.

SPROSTOWANIE:

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2006 r. (w wys. 6,2%) był niższy od wzrostu gospodarczego w Polsce w 1995 r. (7,0%) i w 1997 r. (6,8%).
Wzrost eksportu w zł w cenach stałych w Polsce w 2006 r. (w wys. 15,9%) był niższy od wzrostu eksportu w Polsce w 1994 r. (18,3%), w 1995 r. (16,7%), w 2000 r. (25,3%), w 2003 r. (18,7%) i w 2004 r. (18,2%). Wzrost eksportu dóbr (f.o.b.) w Polsce w 2006 r. wyrażony w dolarach (w wys. 21,7%) był niższy od wzrostu eksportu w Polsce w 1990 r. (23,1%), w 1994 r. (25,3%), w 1995 r. (47,1%), w 2003 r. (30,1%) i w 2004 r. (34,2%).

Źródła: Roczniki statystyczne GUS, IMF IFS, http://www.imfstatistics.org/imf.