Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 1 05/10/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„Polska ma wzrost gospodarczy na jednym z najwyższych poziomów w Europie (…)
– Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej podsumowującej dwa lata realizacji programu „Solidarne Państwo”, 25 września 2007 r.

Źródło: http://www.finanse.wp.pl/POD,1,wid,9239345,wiadomosc.html?ticaid=1490f.

SPROSTOWANIE:

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod względem poziomu wzrostu gospodarczego w 2006 r. Polska zajęła 10-11 miejsce (ex aequo z Luksemburgiem) na 36 krajów europejskich. Jeśli wziąć pod uwagę bardziej porównywalną do Polski grupę krajów Europy Śr-Wsch. to pod względem poziomu wzrostu gospodarczego w 2006 r. Polska zajęła 9 miejsce na 16 krajów.

Źródło: IMF World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx.