Forum Obywatelskiego Rozwoju

Organizujemy konferencję prasową, podczas której zostaje zaprezentowany „Raport o stanie gospodarki”. Prezentacji dokonują raportu: dr Bogdan Wyżnikiewicz, dr Andrzej Rzońca, Michał Chyczewski oraz Andrzej Domański.
Raport jest efektem współpracy FOR z Towarzystwem Ekonomistów Polskich oraz Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej. Zapoznaj się z „Raportem o stanie polskiej gospodarki”