"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Spotkania z Alberto Mingardim promujące książkę "Wolność i prawo" Bruno Leoniego | 30-31.05.2016

W dniach 30-31 maja, na zaproszenie Forum Obywatelskiego Rozwoju, Alberto Mingardi - dyrektor generalny włoskiego Istituto Bruno Leoni, poprowadzi w Polsce serię spotkań promujących polskie wydanie książki "Wolność i prawo" Bruno Leoniego. „Wolność i Prawo”, to przykład znakomitej analizy relacji pomiędzy prawem i wolnością, w której autor podziela poglądy Frédérica Bastiata, jednocześnie prześcigając Hayeka konsekwencją i rygorem. Leoni wyjaśnia w niej cechy prawa tworzonego w czasach wolności i wykazuje, że to sam prawodawca staje się zagrożeniem dla obowiązującego prawa poprzez podkopywanie takich wartości jak stabilność, uniwersalność czy dyscyplina.

Wprowadzenie do książki napisali prof. Leszek Balcerowicz oraz Carlo Lottieri - profesor filozofii politycznej na Uniwersytecie w Sienie.

Spotkania odbędą się:

W Poznaniu:

  • 30 maja o godz. 18:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (sala 4.1 CEUE, ul. Towarowa 55)
    Temat: Democracy, freedom and the law. What Bruno Leoni teaches us on the problem of modern democracy;

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

W Warszawie:

  • 31 maja o godz. 15:20 w Szkole Głównej Handlowej W Warszawie (II p. sala 236)
    Temat: Democracy, freedom and the law. What Bruno Leoni teaches us on the problem of modern democracy;

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

  • 31 maja o godz. 17:30 w Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Nowy Świat 58, Warszawa)
    Temat: Why intellectuals hate capitalism;

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

W swojej zmuszającej do refleksji pracy, autor formułuje tezę, że największą przeszkodą dla sprawnego systemu prawnego jest inflacja prawa. W nowoczesnych demokratycznych społeczeństwach ciała legislacyjne uzurpują sobie funkcje, które były i powinny być sprawowane przez jednostki lub grupy, ale nie przez rząd. Rezultatem takich działań jest ustanawianie nadmiernej ilości prawa i regulacji, które swoim ciężarem miażdżą wolność jednostki. „Wolność i Prawo” to nie tylko wspaniała rozprawa o historii prawa. To również podstawa do zrozumienia prawdziwych powiązań między prawem i wolną gospodarką. Nie ulega wątpliwości, że wkład Leoniego został niesłusznie zapomniany. Jednak dostępność tej pracy może być kluczem do naprawienia tego zaniedbania.

Książka należy do serii: FOR poleca książki: http://www.for.org.pl/pl/a/3918,FOR-poleca-ksiazke-Wolnosc-i-prawo

O książce pisze również Karolina Wąsowska na Blogu Obywatelskiego Rozwoju

Alberto Mingardi (ur.1981) - dyrektor generalny włoskiego think-tanku Istituto Bruno Leoni. Współpracuje również z Cato Institute oraz Atlas Network. Pisał dla takich gazet jak The Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post, International Herald Tribune, Libero i La Stampa. Posiada doktorat z zakresu nauk politycznych, obroniony na Uniwersytecie w Padwie. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym i systemie ochrony zdrowia. Jedną z jego najważniejszych publikacji jest monografia poświęcona filozofii Herberta Spencera, wydana w 2011 roku nakładem wydawnictwa Continuum.

O autorze:
Bruno Leoni (1913 – 1967) - włoski filozof polityczny i prawnik o poglądach klasyczno-liberalnych. Po wojnie został profesorem teorii prawa oraz nauki o państwie na Uniwersytecie w Pawii. Sprawował także funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych od 1948 do 1960 r. oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych. W 1950 r. założył, i do swojej śmierci redagował, istniejący do dziś kwartalnik naukowy „Il Politico”. Jako wybitny profesor prawa podróżował po całym świecie  - był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Oksfordzie i Manchesterze w Anglii oraz w Virginii i Yale w USA. W 1967 roku został wybrany prezesem Stowarzyszenia Mont Pelerin, co było ukoronowaniem wielu lat jego działalności jako sekretarza stowarzyszenia, której poświęcił wielką część swojego czasu i energii. Długo pozostawał nieznany we włoskiej filozofii prawa, będąc jednocześnie szeroko czytany i komentowany za granicą. Publikacja jego najbardziej znanego dzieła „Freedom and the Law” w 1961 r. sprawiła, że jego idee zaczęły się błyskawicznie rozprzestrzeniać na amerykańskich uniwersytetach.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w galerii oraz na  Fanpage'u FOR.


Kontakt do organizatora wizyty:
Patrycja Satora, Dyrektor ds. Rozwoju FOR
Tel.+48 500 494 173
E-mail: [email protected]

Partnerzy: