"Skutecznie promujemy wolność"

EN

WYBORY

Dlaczego warto brać udział w wyborach?

Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Są one nierozłączną cechą demokracji. Wybory służą wyłonieniu przez pełnoprawnych członków społeczeństwa swoich reprezentantów do stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu. Głosowanie w wyborach jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela. Choć nasz pojedynczy głos może wydawać się mało istotny, to jednak ostateczny wynik wyborów w systemie demokratycznym jest na tyle znaczący dla perspektyw rozwoju kraju i jakości naszego życia, że rezygnacja z głosowania jest dowodem naszej nieodpowiedzialności. Rezygnacji z głosowania w wyborach nie może usprawiedliwiać często podkreślany niechętny stosunek do angażowania się politykę, nieufność do polityków lub zdeklarowana apolityczność. Demokracja nie może istnieć bez polityków i partii politycznych. To jednak jacy politycy zostają wybierani zależy przede wszystkim od głosujących, czyli od nas samych.

W drodze głosowania wyłaniamy w Polsce wielu przedstawicieli. Co pięć lat wybieramy prezydenta Polski, co cztery lata parlamentarzystów, a także co cztery lata przedstawicieli samorządu lokalnego i lokalnego włodarza, czyli w zależności od rodzaju gminy prezydenta, burmistrza lub wójta. Co pięć lat wszyscy obywatele krajów należących do Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo, w drodze głosowania ? w referendum ? Polacy podejmują decyzje dotyczące szczególnie ważnych spraw. Przykładowo, w 1996 roku mieliśmy referendum dotyczące prywatyzacji, w 1997 roku dotyczące zmiany konstytucji, a w 2003 roku referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE.

Nie biorąc udziału w wyborach, tracimy - na własne życzenie - jedną z istotnych możliwości wpływania na to, w jakim będziemy żyli kraju. A przecież to wybierani przez nas politycy decydują o kluczowych sprawach dla tempa rozwoju Polski, m.in. wysokości wydatków publicznych, podatków, przejrzystości przepisów, zakresie swobody gospodarczej, wielkości wydatków socjalnych zniechęcających do podejmowania pracy, itp. To pokazuje, że nie wystarczy tylko zagłosować, ale należy zrobić to świadomie i mądrze. Odpowiedzialność za losy kraju wymaga wcześniejszego rzetelnego zapoznania się z programami partii i sylwetkami konkretnych kandydatów. Mądre głosowanie to walka z populizmem. Odpowiedzialność obywatelska wymaga elementarnej wiedzy o ekonomii. Pozwala ona odróżniać fałszywe recepty na szybki rozwój gospodarczy kraju od programów, niekiedy niepopularnych, które dają jednak realne szanse na trwałe przyspieszenie rozwoju.

Pomimo tego, że udział w wyborach jest tak istotny dla perspektyw rozwoju kraju, niewielu Polaków korzysta z tego przywileju. Od początku transformacji frekwencja wyborcza w sześciu dotychczasowych wyborach parlamentarnych jedynie trzy razy przekroczyła próg 50 proc. Równie niskie zainteresowanie głosowaniem odnotowano w przypadku wyborów prezydenckich, a istotnie niższe w wyborach samorządowych. Szczególnie niska frekwencja ma miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich wyborach z 2009 roku uczestniczył w nich jedynie co czwarty pełnoletni Polak.

Frekwencja w wyborach i referendach w Polsce od 1989 roku

Wybory parlamentarne
1989
62,70%
Wybory prezydenckie
1990
60,63% (I tura) i 53,40% (II tura)
Wybory samorządowe
1990
42%
Wybory parlamentarne
1991
43,20%
Wybory parlamentarne
1993
52,13%
Wybory samorządowe
1994
33,8%
Wybory prezydenckie
1995
64,70% (I tura) i 68,23% (II tura)
Referendum "uwłaszczeniowe"
1996
32,40%
Referendum "prywatyzacyjne"
1996
32,44%
Referendum konstytucyjne
1997
42,86%
Wybory parlamentarne
1997
47,93%
Wybory samorządowe
1998
45,45%
Wybory prezydenckie
2000
61,12%
Wybory parlamentarne
2001
46,29%
Wybory samorządowe
2002
44,2%
Referendum akcesyjne
2003
58,85%
Wybory do Parlamentu Europejskiego
2004
20,87%
Wybory parlamentarne
2005
40,56%
Wybory prezydenckie
2005
49,74% (I tura) i 50,99% (II tura)
Wybory samorządowe
2006
45,99%
Wybory parlamentarne
2007
53,88%
Wybory do Parlamentu Europejskiego
2009
24,53%

Źródła: Państwowa Komisja Wyborcza (dane po 2002 roku), różne źródła internetowe (w tym Wikipedia, do 2001 roku).