"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2014

Aktualizacja 12.05.2014

STUDENCI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ORAZ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO AUTORAMI NAJLEPSZYCH PRAC NADESŁANYCH NA WIOSENNĄ SZKOŁĘ LESZKA BALCEROWICZA

W miniony weekend (9-11 maja 2014) w Warszawie odbyła się X edycja Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza – trzydniowego seminarium dla studentów zainteresowanych zagadnieniami współczesnej gospodarki. Warunkiem udziału w seminarium było nadesłanie pracy pt. "Szkodliwe obietnice polityków – studium przypadku". Studenci Uniwersytetu Warszawskiego - Konstancja Gierba i Przemysław Twardziak zajęli ex aequo drugie miejsce (1000 zł) i tym samym zostali autorami najlepszych prac konkursowych. Trzecią nagrodę (500 zł) zdobyli, również ex aequo, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Monika Kruk i Adam Lubiński. Niestety w tegorocznej edycji nie przyznano pierwszej nagrody konkursowej.

II NAGRODA
Konstancja Aleksandra Gierba - Uniwersytet Warszawski
Przemysław Twardziak - Uniwersytet Warszawski

III NAGRODA
Monika Anna Kruk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Adam Maciej Lubiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

WYRÓŻNIENIE
Kamila Magdalena Bodo - Uniwersytet Gdański
Filip Marian Cichon - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Przemysław Konrad Pryszcz - Uniwersytet Warszawski
Michał Stachowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz nagrodzone prace pt. "Szkodliwe obietnice polityków - studium przypadku":

II NAGRODA - Konstancja Gierba

II NAGRODA - Przemysław Twardziak

III NAGRODA - Monika Kruk

III NAGRODA - Adam Lubiński

Zobacz prezentacje prelegentów:


Aktualizacja 28.04.2014

Uczestnicy Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2014

Informujemy, że na tegoroczną edycję seminarium napłynęło 78 zgłoszeń, spośród których komisja konkursowa wybrała autorów 30 najlepszych prac. Wezmą oni udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza w dniach 9-11 maja br. w Warszawie (o szczegółach organizacyjnych poinformujemy mailowo). Nazwiska laureatów I, II i III nagrody zostaną ogłoszone podczas seminarium.

Nazwiska osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium (w kolejności alfabetycznej):

1. Bodo Kamila Magdalena - Uniwersytet Gdański
2. Chmielewski Stanisław -  Uniwersytet Łódzki
3. Ciborowska Magdalena - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
4. Cichon Filip Marian - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5. Cieślik Marek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6. Dzierzbicka Daria - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
7. Filipiak Magdalena - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
8. Gawron Mariusz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
9. Gierba Konstancja Aleksandra - Uniwersytet Warszawski
10. Gnatek Damian - Uniwersytet Gdański
11. Gruszczyńska Olga - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12. Heś Dawid Cyprian - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
13. Kalinowska Monika - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14. Kozak Jędrzej Franciszek - Politechnika Warszawska
15. Kruk Monika Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
16. Kucharski Marcin - Uniwersytet Gdański
17. Leszczyński Piotr - Uniwersytet Warszawski
18. Lubiński Adam Maciej - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
19. Mindykowski Kamil Adrian - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
20. Miniailo Oleksii - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
21. Pasik Anna Elżbieta - Uniwersytet Warszawski
22. Pawlak Szymon Piotr - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
23. Pryszcz Przemysław Konrad - Uniwersytet Warszawski
24. Sidowski Bartosz - Uniwersytet Łódzki
25. Smogur Jacek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
26. Stachowski Michał - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
27. Synowicz Maciej Mateusz - Uniwersytet Warszawski
28. Twardziak Przemysław - Uniwersytet Warszawski
29. Waszczuk Joanna - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
30. Winter Piotr Jerzy - Uniwersytet Warszawski

Wszystkim bardzo dziękujemy za nadesłane prace, zakwalifikowanym gratulujemy, a osoby, które nie znalazły się w gronie tegorocznych uczestników, już zapraszamy do udziału w kolejnej, jesiennej edycji w 2014 roku!


Weź udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza i dołącz do elitarnego grona absolwentów jedynej takiej Szkoły w Polsce! Spotkaj się z najlepszymi ekonomistami i poznaj studentów z innych polskich uczelni. Wygraj główną nagrodę w konkursie dla najzdolniejszych autorów.

Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza to trzydniowe seminarium z najlepszymi polskimi ekonomistami organizowane już po raz dziesiąty przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Odbędzie się ono w dniach 9-11 maja 2014 r. (piątek-niedziela) w Warszawie, a jego tematem będzie: "Stabilność i rozwój polskiej gospodarki".

Wskazówki do tematu:
Politycy prześcigają się w demagogicznych propozycjach, próbując zdobyć przychylność  wyborców. Zidentyfikowanie takich obietnic pozwoli na ograniczenie ich liczby w przyszłości. W swojej odpowiedzi demaskującej jedną wybraną obietnicę polskich polityków, postaraj się uwzględnić następujące zagadnienia:

• Autor obietnicy (polityk/partia polityczna) i umiejscowienie w czasie (wybierz propozycję z ostatnich 10 lat).

• Uzasadnienie wyboru danej propozycji jako tematu pracy – dlaczego uważasz daną propozycję za demagogiczną i szkodliwą (w tym też kosztowną), czyli taką, której skutki są negatywne LUB efekty są niewspółmierne do kosztów?

• Analiza potencjalnego lub zaistniałego, szkodliwego wpływu na gospodarkę i/lub finanse publiczne i/lub praworządność.

• Jaki, Twoim zdaniem, miał być cel tej obietnicy?

• Kto miał na realizacji obietnicy skorzystać, a kto stracić?

• Analiza może dotyczyć zrealizowanych obietnic, jak również tych tylko składanych.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W ramach seminarium odbędą się spotkania i wykłady, które poprowadzą m.in.:
prof. Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady FOR,
dr hab. Marcin Matczak - ekspert w zakresie prawa, adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Marek Radzikowski - wieloletni szef gabinetu politycznego Ministra Finansów,
dr Wiktor Wojciechowski - główny ekonomista Plus Banku, współpracownik FOR,
• Ryszard Petru - Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
 Bogusław Chrabota - redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita",
Aleksander Łaszek - ekonomista FOR.

Kto może wziąć udział?
Do udziału w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza zapraszamy studentów wszystkich lat i kierunków studiów, tegorocznych absolwentów oraz doktorantów (do 32 roku życia), którzy interesują się sprawami polskiej i światowej gospodarki. Jeśli spełniasz powyższe warunki - aplikuj!

Jak aplikować?
Wystarczy napisać pracę konkursową pt. „Szkodliwe obietnice polityków – studium przypadku” (forma: artykuł prasowy, objętość tekstu: do 5 tys. znaków ze spacjami) oraz przesłać ją do 14 kwietnia poprzez specjalny formularz dostępny poniżej.

Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie 30 najlepszych, a ich autorzy wezmą udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach mailowo i telefonicznie do 28 kwietnia 2014 r.

Jakie są nagrody?
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają dyplomy, książkę "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umyslów", a autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni:
• I nagroda - 2000 zł,
• II nagroda – 1000 zł,
• III nagroda – 500 zł.

Jakie są warunki uczestnictwa?
Udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie, a osobom spoza Warszawy - nocleg w hotelu. Osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Wiosennej i Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza nie mogą ponownie wziąć w niej udziału. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z poniżej załączonym regulaminem.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Budzisz, kom. 732 940 991, e-mail: tomasz.budzisz@for.org.pl

Organizator:

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

Patroni medialni:

 

Pliki do pobrania: