"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Tydzień Przedsiębiorczości 2008Pomysłodawcami Global Entrepreneurship Week są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm.

Celem projektu w Polsce jest zorganizowanie cyklu przedsięwzięć adresowanych do młodych Polaków, które będą promować postawy przedsiębiorcze oraz działalność gospodarczą jako atrakcyjną drogę życiową. Projekt zostanie przeprowadzony przez koalicję wszystkich organizacji i instytucji, które uznają przedsiębiorczość jako istotną wartość społeczną. Uczestnikami Koalicji Przedsiębiorczych mogą być także osoby fizyczne. Przewodniczącym Komitetu Honorowego ŚTPwP jest Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki. Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Honorowego przyjęli znani politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji propagujących wiedzę ekonomiczną, redaktorzy naczelni mediów. Pełnią oni rolę Ambasadorów ŚTP w Polsce. Bieżącymi przygotowaniami do Tygodnia kieruje Komitet Koordynacyjny. Komitet współtworzą przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja FOR, SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Najważniejszą jednak grupę organizatorów tego projektu będą stanowić Partnerzy, którzy złożą akces do Koalicji Przedsiębiorczych. Partnerem zostaje się łatwo. Trzeba na tej stronie zadeklarować przeprowadzenie w dniach 17-23 listopada 2008 r. przynajmniej jednego przedsięwzięcia promocyjnego. Ma to być działanie służące propagowaniu przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Jakie? To już zależy od wyobraźni. Można skorzystać z propozycji przedstawionej przez organizatorów lub wymyślić coś własnego. To może być działanie adresowane do kilkorga młodych ludzi lub do całej polskiej młodzieży. Każdy z Partnerów przeprowadza to działanie na własny rachunek i ponosi jego ewentualne koszty. Suma działań Partnerów, uczestników Koalicji Przedsiębiorczych, powinna pomóc młodych ludziom zrozumieć zasady działania biznesowego i zachęcić ich do wyboru kariery życiowej opartej na własnej działalności gospodarczej.

Jednym z najważniejszych projektów w ramach Tygodnia w Polsce jest Otwarta Firma, w ramach którego jak największa liczba uczniów i studentów powinna odbyć wizyty w przedsiębiorstwach, by zapoznać się z zasadami funkcjonowania firm w gospodarce wolnorynkowej i poznać specyfikę ich biznesu.
Ponadto spotkania można i trzeba wykorzystać do:
- uświadomienia młodzieży, jak działa gospodarka wolnorynkowa i jaką rolę odgrywa w niej kategoria zysku,
- zachęcania uczestników spotkań do życiowej aktywności i przedsiębiorczości.
Przebieg spotkań zależy od uzgodnień obu stron, jednak warto pamiętać, że ich poziom merytoryczny musi być dostosowany do wieku i wiedzy gości.
Jak zorganizować takie spotkanie?
Trzeba wyjść z inicjatywą i zaprosić szkoły i uczelnie z najbliższej okolicy lub skorzystać ze strony
http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/
za pośrednictwem której można nawiązać kontakt z zainteresowanymi placówkami oświatowymi.

Więcej o "Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Polsce" jest dostępnych na stronie:


Komitet koordynacyjny: