"Skutecznie promujemy wolność"

EN

sędzia

 • Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy

  Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy | 2024-05-22

  Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (UC35), przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu jego autorów, projekt ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, w którym zakwestionowano polskie przepisy dające ministrowi szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o delegowanie i zakończenie delegowania sędziów sądów powszechnych – co z kolei może wpływać na ich niezawisłość.

  więcej
 • Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników

  Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników | 2024-02-15

  Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada powrót do wyboru sędziowskiej części Rady przez sędziów. W powiązaniu z propozycją przyznania wszystkim sędziom, a nie tylko ich reprezentantom, czynnego i biernego prawa wyborczego, projekt zapewnić ma niezależność KRS i ograniczyć wpływ polityków na proces nominacji sędziowskich. Mimo że propozycje zawarte w projekcie są w większości zasadne, część z nich może utrwalać korporacyjny charakter Rady i niedostatecznie gwarantować jej demokratyczną legitymację.

  więcej
 • Komunikat FOR 5/2023: Sąd administracyjny na straży państwa prawa. Skuteczna interwencja FOR

  Komunikat FOR 5/2023: Sąd administracyjny na straży państwa prawa. Skuteczna interwencja FOR | 2023-02-07

  Grudniowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sprawa III SA/Gd 1173/21) jest bez wątpienia przełomowe. Po raz pierwszy bowiem sąd administracyjny uchylił zarządzenie prezesa sądu w sprawie miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, uznając się wcześniej za właściwy do kontroli tego aktu.

  więcej
 • Patryk Wachowiec: Polskiemu sędziemu i krytykowi rządowej polityki sądowniczej odmówiono prawa do powrotu do pracy, Notes from Poland

  Patryk Wachowiec: Polskiemu sędziemu i krytykowi rządowej polityki sądowniczej odmówiono prawa do powrotu do pracy, Notes from Poland | 2021-03-01

  „Możemy skutecznie obserwować dwa systemy prawne w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej” - mówi Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Ostrzega, że ​​może to „sparaliżować” aspekty prawa UE.

  więcej