"Skutecznie promujemy wolność"

EN

prywatyzacja

 • Marcin Zieliński: Co by tu jeszcze znacjonalizować?, Rzeczpospolita

  Marcin Zieliński: Co by tu jeszcze znacjonalizować?, Rzeczpospolita | 2019-02-15

  Po niemal 30 latach od rozpoczęcia reform rynkowych Polska wciąż ma wiele do zrobienia na tym polu. Według informacji na stronie KPRM rząd bezpośrednio nadzoruje udziały w 281 spółkach (niebędących w likwidacji albo upadłości). To nie wszystko. Wiele przedsiębiorstw państwo kontroluje bowiem pośrednio: np. przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ponad 40 spółek). W wykazie nie ma też firm działających jako przedsiębiorstwa państwowe, jak np. Porty Lotnicze.

  więcej
 • Wybiórczo | Na kolei powraca chaos

  "Wybiórczo" | Na kolei powraca chaos | 2018-09-01

  Za rządów PO-PSL zarząd PKP przeprowadził głęboką restrukturyzację spółki. Kilka spółek zależnych zostało sprywatyzowanych, a uzyskane pieniądze i oszczędności pozwoliły zlikwidować wielomiliardowy dług, zakupić nowoczesny tabor, wyremontować dworce i odwrócić 20-letni trend odwrotu ludzi od kolei. Po przejęciu władzy przez PiS w PKP i jej spółkach dzieje się coraz gorzej.

  więcej
 • Wybiórczo | Stoczniowe mity

  "Wybiórczo" | Stoczniowe mity | 2018-04-13

  Jednym z „filarów” tak zwanego „Planu Morawieckiego” ma być reindustrializacja, czyli zwiększenie udziału przemysłu w PKB i zatrudnieniu. Według danych Eurostatu w 2016 roku udział przemysłu w wytwarzaniu wartości dodanej wynosił w Polsce 26,5% i był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Średnia w Unii to 20%. Wysoki udział przemysłu w wytwarzaniu wartości dodanej i PKB nie jest zatem warunkiem koniecznym rozwoju kraju.

  więcej
 • Marcin Zieliński, Gospodarcze fantazje, Rzeczpospolita

  Marcin Zieliński, "Gospodarcze fantazje", Rzeczpospolita | 2018-04-10

  Przypadek Eryka Łona wskazuje na wielkie ryzyko wynikające ze stosowania w ekonomii metafory wojennej: niektórzy ludzie mogą uwierzyć w to, że wojna toczy się naprawdę.

  więcej
 • Analiza 3/2018: Antyprywatyzacyjna mitologia

  Analiza 3/2018: Antyprywatyzacyjna mitologia | 2018-04-06

  W 1989 roku Polska wraz z innymi krajami bloku wschodniego stanęła przed historyczną szansą przekształcenia skrajnie niewydajnej gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową na wzór zachodni. Socjalizm, system zakładający monopol własności państwowej i totalną dominację państwa nad sferą ekonomiczną, poniósł klęskę. Nakazy i przydziały wypierające dobrowolną rynkową współpracę nie zdały egzaminu. W sferze politycznej w wielu krajach położono kres dyktaturze, wprowadzając instytucje demokratyczne.

  więcej
 • Informacja prasowa: Fakty i brednie na temat przemian po socjalizmie

  Informacja prasowa: Fakty i brednie na temat przemian po socjalizmie | 2018-04-05

  W ciągu ponad 20 lat, które upłynęły od upadku socjalizmu, powstało, z jednej strony, wiele rzetelnych badań odnośnie tego, jakie strategie przemian dają lepsze, a jakie gorsze rezultaty. Z drugiej strony głosi się na ten temat wiele bredni i mitów. Co powinno dziwić, owe przekłamania są głoszone również w Polsce: kraju, który w świetle badań osiągnął wielki sukces na tym polu.

  więcej
 • Profesor Balcerowicz: Mamy ekspansję bredni o gospodarce, Superstacja.tv

  Profesor Balcerowicz: Mamy ekspansję bredni o gospodarce, Superstacja.tv | 2018-04-05

  "Polska była pionierem szybkich i radykalnych reform prowadzących do wolności gospodarczej, a także demokracji." - ocenia profesor Leszek Balcerowicz w programie "Nie ma żartów".

  więcej
 • Wybiórczo | Państwo ratuje? Nie, nacjonalizuje

  "Wybiórczo" | Państwo ratuje? Nie, nacjonalizuje | 2018-03-19

  Rząd PiS drastycznie zmienił kierunek przemian gospodarczych w Polsce, uznając własność prywatna za podejrzaną, a decyzje inwestycyjne, podejmowane przez polityków za skuteczniejsze od mechanizmu rynkowego. Państwo PiS nieustannie zwiększa kontrolę nad gospodarką poprzez antyliberalne regulacje, dyskryminację prywatnych firm, quasi-nacjonalizację (korzystanie z uprzywilejowanej pozycji w spółkach częściowo sprywatyzowanych, a także jawną nacjonalizację. Proces ten opisała prof. Barbara Błaszczyk w artykule „Zmiany w systemie instytucjonalnym polskiej gospodarki”, zamieszczonym w Raporcie FOR  „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość".

  więcej
 • Leszek Balcerowicz gościem programu Onet Rano.

  Leszek Balcerowicz gościem programu Onet Rano. | 2018-02-26

  Leszek Balcerowicz o powiązaniach kandydatów do KRS z urzędującym ministrem sprawiedliwości, o prywatyzacji Ciechu i o wykluczaniu prywatnych podmiotów z systemu opieki zdrowotnej.

  więcej
 • Leszek Balcerowicz: Domniemanie słuszności socjalizmu, Rzeczpospolita

  Leszek Balcerowicz: Domniemanie słuszności socjalizmu, Rzeczpospolita | 2018-02-15

  W Polsce każdą prywatyzację traktuje się jako podejrzane uszczuplenie domeny „Skarbu Państwa". Z tej perspektywy należy spojrzeć na aresztowania osób zaangażowanych w prywatyzację Ciechu – twierdzi ekonomista i polityk.

  więcej

Wspierają nas