"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Praworządność

 • Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-03-26

  W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany koncentrują się na zwiększeniu demokratycznej legitymacji procesu wyboru sędziów do KRS, jak i poprawie bieżącego funkcjonowania tego organu – m.in. przez ograniczenie konfliktu interesów członków Rady i zapewnieniu, że jej prace będą bardziej transparentne.

  więcej
  • Co z decyzjami TK korzystnymi dla interesu obywateli, w tym wyborców obecnej koalicji rządzącej? – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna

   Co z decyzjami TK korzystnymi dla interesu obywateli, w tym wyborców obecnej koalicji rządzącej? – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna | 2024-02-12

   – W Rumunii TSUE orzekł, że jeśli skład trybunału jest niezgodny z wymogami unijnymi albo samo orzeczenie narusza prawo unijne, to nie można stosować tych orzeczeń. Czyli w warunkach polskich można podejść do sprawy w zniuansowany sposób i pewnych orzeczeń niezgodnych z prawem unijnym czy prawami człowieka nie wykonywać, nawet jeśli zostaną opublikowane – mówi prawnik Forum Obywatelskiego Rozwoju.

   więcej
   • Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM

    Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM | 2024-02-05

    Pod koniec stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących organizacji pozarządowych z członkami rządu. Przedmiotem spotkania była poprawa procesu stanowienia prawa.

    więcej
    • 8 lat PiS: niszczenie gospodarki i praworządności

     8 lat PiS: niszczenie gospodarki i praworządności | 2023-10-06

     W ostatnich latach wskutek polityki PiS osiągnęliśmy bardzo wysoką inflację, stagnację gospodarczą, wzrosły wydatki i deficyt budżetu, zwiększyły się koszty obsługi długu publicznego. Nadchodzące wybory stanowią wyjątkową okazję do ograniczenia regresu ustrojowego i wyrwania się z populistycznej pułapki PiS. Fundacja FOR, stojąc na straży wolności i praworządności w państwie, po raz kolejny publikuje Audyt, w którym podsumowuje wpływ ośmiu lat rządów PiS na gospodarkę i praworządność.

     więcej
     • Prawo unijne chroni nie tylko niezależność sądów, ale też niezależność prokuratorów – Patryk Wachowiec, OKO.press

      Prawo unijne chroni nie tylko niezależność sądów, ale też niezależność prokuratorów – Patryk Wachowiec, OKO.press | 2023-08-08

      – Ochronie prokuratorów w porządku prawnym UE poświęcono mniej uwagi niż sędziom. Kluczowe jest jednak uznanie, że niezależność prokuratorów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania praworządności i zapewnienia równego traktowania wszystkich osób wobec prawa – pisze analityk prawny Fundacji FOR.

      więcej